De belangrijkste hulpvragen in cijfers

26 oktober 2017

Wereldwijd ondersteuning bij onvoorziene omstandigheden

Als een verzekerde in het buitenland is en hulp van een alarmcentrale nodig heeft, dan is zijn hulpvraag in de meeste gevallen gerelateerd aan ziekte, ongeval of terugroeping. Terugroeping speelt wanneer iemand zijn reis of vakantie onverhoopt eerder af moet breken vanwege ernstige familieomstandigheden. Overige hulpvragen houden verband met onder andere overlijden en calamiteiten zoals natuurrampen, terrorisme, onrust en veiligheids (be)dreigingen.

Ziekte is de meest voorkomende aanleiding voor hulpvraag
Verreweg de meeste hulpvragen vanuit het buitenland (45%) hebben te maken met ziekte. Dan is het van belang om een betrouwbare arts of een goed ziekenhuis te vinden. Vaak zijn reisleiders ter plaatse of receptionisten van hotels in staat om hierbij te helpen. En anders staan de alarmcentrales klaar, ook voor het overbruggen van taalproblemen met medische hulpverleners. Ieder jaar handelen alarmcentrales gezamenlijk rond de 33.000 van dit soort ‘schades’ af. Op de tweede en derde plaats staan ongeval en terugroeping met respectievelijk 30% en 18% van alle buitenlandse hulpvragen. Alle andere aanleidingen zijn samen goed voor 7% van de totale buitenlandse hulpvragen.

Afgelopen jaren lijkt met name het aantal ziektegevallen en ongevallen in het buitenland te stijgen, terwijl het aantal vakanties vrijwel gelijk blijft. Dit komt vooral doordat we gemakkelijker lokale voeding eten en actievere en avontuurlijke vakanties willen. In figuur 4A is de ontwikkeling van het aantal hulpvragen over de periode 2013 tot 2017 opgenomen. De vakantieseizoenen zijn duidelijk te herkennen aan de pieken.

Het aantal terugroepingen is over de periode vrij constant gebleven terwijl we in het aantal ziekte hulpvragen een licht stijgende trend zien.

Sterfgevallen en calamiteiten in het buitenland komen beperkt voor
In de categorie ‘overige hulpvragen’ hebben veruit de meest vragen te maken met sterfgevallen. Als iemand komt te overlijden in het buitenland, dan is dat heel ingrijpend voor familieleden en reisgenoten. Alarmcentrales weten als geen ander hoe zij mensen moeten ondersteunen bij de repatriëring van een overleden familielid of reisgenoot. Ook als het gaat om de – vaak bijzonder ingewikkelde - administratieve procedures in het betreffende land. Jaarlijks overlijden er naar schatting 1.600 Nederlanders in het 3 buitenland. De meeste sterfgevallen vinden plaats in Spanje. Dit kan voor een groot deel verklaard worden door het feit dat veel oudere Nederlanders hier langere tijd verblijven of overwinteren. Frankrijk staat op de tweede plaats.

De hulpvragen naar aanleiding van calamiteiten volgen logischerwijs het wereldnieuws. Natuurrampen en ongelukken waar veel mensen bij betrokken zijn, zorgen dan direct voor grote pieken in het aantal oproepen aan alarmcentrales.