Over SOS International

De juiste hulp op het moment dat die nodig is

SOS International is de grootste onafhankelijke alarmcentrale van Nederland. Onze hulpverleners zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om mensen te helpen bij onvoorziene situaties. Denk aan een afgebroken sleutel in het slot, ziekte of letsel in het buitenland en pech of schade onderweg. Geen opgave is daarbij voor ons te groot. SOS International zorgt voor de juiste hulp, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

Wat van waarde is, moet van waarde blijven
Bij SOS International werken we vanuit de gedachte dat wat voor iemand van waarde is, van waarde moet blijven. We helpen anderen net zoals we zelf geholpen zouden willen worden. Wordt die waarde onverhoopt toch aangetast, dan lossen we dat op. Snel, efficiënt en met empathie. Daarbij kijken we steeds naar nieuwe mogelijkheden. Denk aan nieuwe diensten, nieuwe wijzen van communiceren en verbeteringen bij met ons samenwerkende uitvoerders.

Innovatiekracht
SOS International is méér dan alleen noodhulpverlening. Samen met CED bieden we een uniek samenspel van mens en technologie waarbij hulpverlening én schadeafwikkeling zijn geïntegreerd. Voor onze innovatieve service van noodhulpverlening tot herstel ontwikkelen we continu ondersteunende platforms, apps en tools voor persoonlijke hulp en digitale schadebehandeling. Dit strekt zich uit van opvang van alle werkzaamheden bij schade tot en met daadwerkelijk laten herstellen en regres.

Onderdeel van CED

SOS International is onderdeel van CED. CED heeft een heldere missie: we beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Met ruim 2500 medewerkers in 12 landen maken we die belofte waar. De kracht van CED schuilt in het geïntegreerde aanbod: van preventie, noodhulpverlening, schadebehandeling tot herstel. Dat maakt CED tot een full-service dienstverlener. Of liever nog, tot een waardespecialist.

Ga naar de website van CED